Itami Onigoroshi Junmai Shu Sake

Itami Onigoroshi Junmai Shu Sake